DÄCKLAGEN

Vad säger däcklagen?

  • Vinterdäck godkänt minsta mönsterdjup 3mm
  • Sommardäck godkänt minsta mönsterdjup 1,6mm
  • Vinterdäck måste användas 1 december – 28 februari
  • Vinterdäck är tillåtet 15 oktober – 15 april
  • Sommardäck måste användas 15 april – 15 oktober
  • Sommardäck är tillåtet 1 mars – 30 November

Däck & säkerhet

Ett slitet däck förlorar sina vägegenskaper och är inte längre lika säkert i trafiken. Sommardäcket får försämrade egenskaper när mönsterdjupet är under 3mm och detsamma gäller vinterdäck som har mindre än 5mm mönsterdjup.  Risken för vattenplaning ökar markant och däckets grepp mot vägbanan är kraftigt försämrat. Förutom mönsterdjupet så är däckets ålder avgörande, ett gammalt däck tappar sin elasticitet och därmed även sina vägegenskaper. Gamla vinterdäck blir otroligt hala när gummit åldrats och blivit hårt. 

Alla styr-, broms- och accelerationskrafter mellan fordonet och vägen förmedlas via däcken. Däcken är bilens mest aktiva säkerhetsutrustning – det är en yta motsvarande fyra handflator som håller din bil på vägen och som gör att du kan ha din bil under kontroll.  

Däckens säkerhetsroll framhävs speciellt i krävande och snabbt växlande förhållanden: på isig eller våt väg och i överraskande situationer. Vid hjulbyte skall de bästa däcken alltid placeras bak på bilen oavsett om bilen är fram eller bakhjulsdriven, detta för att minimera risken att bakvagnen tappar fästet.

Bra mönsterdjup, korrekta hjulvinklar och rätt lufttryck är otroligt viktigt för att däcken ska fungera optimalt. När däcken slits blir våtgrepp och vattenplaningsegenskaper försämrade och olycksrisken ökar. För lågt lufttryck innebär att det är svårare att ha kontroll över bilen om den börjar sladda. Styrningen blir tyngre och däcket kan gå sönder.