Sponsorering

Sponsorering är en marknadsföringskanal som är en viktig del av vår marknadsföringsplan. Vi beslutar om sponsorsamarbeten två gånger per år. Ansökningar inlämnade 16.1-15.7 besvaras senast 31.8 och ansökningar inlämnade mellan 16.7-15.1 besvaras senast 28.2.

Sponsorsamarbetet ska inkludera ett gemensamt engagemang och ge ömsesidig nytta för båda parter. I beslutsprocessen tittar vi på vilka sponsorsamarbeten som ger mest utdelning för alla parter.

I ansökan behöver det även framgå tydligt vilken förening/organisation/person/verksamhet som söker sponsormedel, ansvarig kontaktperson, samt telefonnummer och e-post till densamme.

Ansökan mejlas till pernilla@vianor.ax

I er sponsoransökan önskar vi att ni besvarar följande:

Tyre

Vilka fördelar får Vianor av att sponsra just er?

Tyre

Berätta om er verksamhet och varför ni behöver sponsorering.

Tyre

Hur kommer ni att ge Vianor synlighet, och till vilken målgrupp når synligheten?

Tyre

Vilken summa eller vilken typ av sponsorering söker ni?